Napawanie otworów

Maszynowe napawanie otworów przenośną wytaczarką celem powrotu do wymiaru nominalnego lub zmniejszenia średnicy.